دکتر فراز مجاب

دکتر فراز مجاب

سال ورود: 1368

مرتبه علمی: استاد

EN - FA :CV

 مدارک تحصیلی:   

1- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

Ph.D. -2  فارماکوگنوزی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

سمت فعلی:

1- عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی (بورد) فارماکوگنوزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

2- عضو هیأت مدیره شبکه ملی تحقیقات و فنآوری گیاهان داروئی ایران

3- عضو کمیته  EDO  دانشکده

4- عضو هیأت تحریریه نشریه IJPR، فصلنامه گیاهان داروئی، Avicenna J Phytomed، J. Med. Plants By ProdINT. Pharm.Acta ،ماهنامه دارویی رازی و ...

دروس تدریسی در طول دوره عمومی :

فارماکوگنوزی نظری1 و 2 و عملی، گیاهان دارویی نظری، مواد خوراکی

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

1- فرمولاسیون، استانداردسازی و کنترل کیفی گیاهان دارویی و فراورده های دارویی حاصل

2- آنالیز کمی و کیفی اسانس ها

3- اثرات فارماکولوژیک و بیولوژیک عصاره های گیاهی

4- فیتوشیمی

5- کارآزمایی بالینی داروهای گیاهی و گیاهان دارویی

6- مطالعه طب سنتی ایران، طب مکمل و داروسازی سنتی

7- اثربخشی داروهای گیاهی پس از ورود به بازار و ردیابی اثرات جانبی داروهای گیاهی

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Faraz_Mojab

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=XgWAf88AAAAJ

پست الکترونیکی:

sfmojab@sbmu.ac.ir

تلفن دفتر گروه:  88665250-021

تلفن داخلی محل کار:  120 الی  88200118-021 داخلی 219

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست