گروه داروسازی بالینی دانشکده داروسازی علوم پزشکی شهید بهشتی


داروسازی بالینی یکی از رشته‌های تخصصی داروسازی است که با هدف ارائه خدمات مناسب دارویی درجهت تجویز و مصرف منطقی و بهینه دارو و در نهایت کاهش مشکلات ناشی از آن تاسیس شده است. حیطه اصلی این رشته شامل مشاوره در زمینه تجویز و مصرف منطقی داروها، کاهش عوارض و خطاهای ناشی از دارو درمانی و ارتقاء سیستم خدمات و مدیریت دارویی در بیمارستان‌ها و افزایش کیفیت ارائه خدمات به بیماران می‌باشد. در واقع این رشته می‌تواند پل ارتباطی مناسبی بین داروسازی سنتی به شکل پایه‌ای و تحقیقاتی آن و شکل مدرن خدماتی و بالینی آن باشد. همچنین این رشته می‌تواند باعث ارتقا فرهنگ عمومی مصرف دارو و اصلاح الگوی مصرف داروها شود. این رشته می‌تواند با آموزش داروسازان برای کار در حیطه‌های بالینی در بیمارستان در نهایت باعث کاهش هزینه‌های سیستم سلامت و افزایش کیفیت خدمات دارویی شود.


 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست