گروه بیوتکنولوژی دارویی دانشکده داروسازی علوم پزشکی شهید بهشتی


بیوتکنولوژی یا زیست فن­آوری شاخه ­ای از علوم زیستی است که در آن ارگانیسمهای زنده و یا فراورده های حاصل از آنها مورد استفاده قرار می­گیرد. رشته زیست فناوری دارویی یک رشته کاربردی و میان رشته­ای است که در آن داروسازی و فناوری زیستی تلفیق شده است. در این رشته که یکی از شاخه­ های تخصصی رشته داروسازی است، عوامل بیولوژیک برای تولید کالا و خدمات در صنایع دارویی بکاربرده می­شود. در این رشته، از علوم سلولی  مولکولی، میکروبیولوژی و ژنتیک جهت ساخت و تولید انبوه مواد موثره دارویی بهره برداری می­شود. با بهره ­­مندی از دانش زیست­ فناوری دارویی، بسیاری از پروتئین­ها مانند انواع واکسن­های نوترکیب، فاکتورهای خونی و انعقادی، اینترلوکین­ها، هورمون­ها مانند انسولین و هورمون رشد، آنزیم­ها، آنتی بادی­ها و... برای درمان و کنترل بیماری­های مختلف در بازار دارویی کشور موجود شده ­اند. همچنین، بواسطه این علم، استفاده از سیستم­های نوین درمانی مانند ژن درمانی و سلول درمانی امکانپذیر شده است.


 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست