گرایش های تخصصی رشته‌ داروسازی

بر خلاف تصور عامه، داروسازی دارای گرایش‌های تخصصی متعددی می‌باشد که برگرفته از ماهیت چند بعدی این رشته و ارتباط تنگاتنگ آن با علوم پایه نظیر شیمی، فیزیک، زیست شناسی و علوم بالینی می‌باشد. دانشجویان علاقه‌مند می‌توانند پس از اتمام دوره عمومی، در یکی از این گرایش‌ها به ادامه تحصیل بپردازند.

1- شیمی دارویی (Pharmaceutical Chemistry)

2- داروسازی هسته ای

3- فارماکوگنوزی (Pharmacognosy)

4- سم‌شناسی(Toxicology)

5- فارماسیوتیکس(Pharmaceutics)

6- تخصص داروسازی بالینی (Clinical Pharmacy)

7- زیست فناوری دارویی (Pharmaceutical Biotechnology)

8- اقتصاد و مدیریت دارو (Pharmaceutical Administration and Pharmacoeconomics)

9- نانوفناوری دارویی (Pharmaceutical Nanotechnology)

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست