کمیته پژوهشی دانشجویان

 

کمیته پژوهشی دانشجویان یک تشکل کاملا دانشجویی است که زیر نظر کمیته پژوهشی دانشجویی دانشگاه فعالیت می‌نماید.

هدف از راه‌اندازی این مرکز فراهم نمودن یک بستر مناسب پژوهشی برای دانشجویان می‌باشد تا بتوانند با استفاده از کارهای گروهی سازمان‌یافته و با کمک دانشجویان مجرب سال‌های بالاتر، به اهداف علمی خود نزدیک شوند. هرچند که این بخش مستقل از دیگر قسمت‌های دانشکده عمل می‌کند، ولی معاونت پژوهشی و آموزشی دانشکده برای افزایش توان علمی دانشجویان مستعد و علاقه‌مندی که در این کمیته مشغول به فعالیت داوطلبانه هستند، همکاری‌های لازم را معمول می‌دارند.

از آنجایی که این گونه فعالیت‌ها کاملا خودجوش و از روی علاقه می‌باشد،  انتظار می‌رود که دانشجویان در بدو ورود به دانشکده با عضویت در آن، در راستای نیل به اهداف پژوهشی آموزشی خود قدم بردارند و از این مسیر بر تجربیات علمی خود افزوده و تجارب خود برای ارائه به مراکز علمی را پربار نمایند.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست