عنوان کارگاه: کارگاه آموزش جست و جو در پایگاه اسکوپوس (Scopus)

مدرس: دکتر رضا جهانی

مدت زمان کارگاه: 1 روز

شرح مختصر کارگاه:

در این کارگاه به معرفی جامع پایگاه اسکوپوس، آموزش انواع جستجوهای ساده، پیشرفته، سازمانی، نویسنده و ... در این پایگاه و نحوه خروجی گرفتن با فرمت های مختلف، محدودیت‌های جستجو، استناد دهی و ساخت حساب کاربری پرداخته خواهد شد.

برنامه زمانبندی کارگاه

1400/08/26

مبحث

زمان

معرفی پایگاه اسکوپوس

10:45 – 09:30

جست و جوی ساده در پایگاه اسکوپوس

11:30 – 10:45

جست و جوس پیشرفته در پایگاه اسکوپوس

12:30 – 11:30

زمان استراحت

13:15 – 12:30

ساخت حساب کاربری

13:45 – 13:15

حل تمرین و پاسخ به سوالات

14:30 – 13:45

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست