عنوان کارگاه: کارگاه آموزش جست و جو در پایگاه گوگل اسکالر (Google scholar)

مدرس: دکتر رضا جهانی

مدت زمان کارگاه: 1 روز

شرح مختصر کارگاه:

در این کارگاه به معرفی جامع پایگاه گوگل اسکالر، آشنایی با محیط گوگل اسکالر، آموزش انواع جستجوهای ساده، پیشرفته، محدودیت‌های جستجو و نحوه ساخت حساب کاربری پرداخته خواهد شد.

برنامه زمانبندی کارگاه

1400/09/03

مبحث

زمان

معرفی پایگاه گوگل اسکالر

10:15 –09:30

آشنایی با محیط گوگل اسکالر

10:45 –10:15

جست و جوی ساده

11:15 –10:45

جست و جوی پیشرفته

12:00 –11:15

زمان استراحت

13:00 –12:00

کار با ابزارهای گوگل اسکالر

13:30 –13:00

ساخت حساب کاربری

14:00 –13:30

حل تمرین و پاسخ به سوالات

15:00 –14:00

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست