دکتر حسین وطن پور

سال ورود: 1367
 
مرتبه علمی: استاد
 
EN - FA :CV
 
مدارک تحصیلی:
1. دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2. MSC ، در رشته آموزش پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
3. Ph.D. فارماکولوژی- سم شناسی از دانشگاه Strathclyde  گلاسکو،انگلستان
 
سوابق اجرایی:
1. معاونت آموزشی و پشتیبانی دانشکده داروسازی
2. مدیر گروه سم شناسی و داروشناسی دانشکده
3. عضو شورای برنامه ریزی دارو و غذا وزارت بهداشت
4. مشاور دارویی و مواد بیولوژیک معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
5. سرپرست داروخانه های شبانه روزی دانشکده داروسازی
 
سمت فعلی: 
1. عضو کمیته برنامه ریزی آموزشی فلوشیب سم شناسی بالینی 
2. عضو هیئت امناء صندوق رفاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه
3. عضو شورای مرکز رشد و فن آوری دانشگاه
4. عضو هیئت تحریریه مجله گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی کشور
5. عضو هیئت تحریریه مجله IJPR
6. عضو هیئت تحریریه مجله J.Of Venom Research
7. عضو کمیسیون تخصصی داروسازی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران
8. کارشناس تخصصی رشته داروسازی در دادسرا و هیات های انتظامی سازمان نظام پزشکی
 
دروس تدریسی در طول دوره عمومی:
فارماکولوژی نظری و عملی در رشته های مختلف علوم پزشکی، سم شناسی نظری، کنترل مسمومیت
 
موضوعات مورد علاقه تحقیق: 
1. اثرات دارو ها و سموم جانوران سمی بر انتقال عصبی-عضلانی مخطط
2. مطالعه فعالیت کانال های یونی با استفاده از جدا شده از زهر جانوران سمی
3. شناسایی و جداسازی اجزاء سمی فعال از زهر حیوانات سمی
4. مطالعه و تحقیق در زمینه روش های نوین آموزشی در رشته داروسازی
 
سامانه علم سنجی:
 
پست الکترونیکی:
Vatanpour.hossein@gmail.com
        h.vatanpour@sbmu.ac.ir
 
تلفن مستقیم محل کار:  88200082-021                          
تلفن داخلی محل کار:  120 الی  88200118-021 داخلی 264
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست