دکتر نیما نادریدکتر نیما نادری

سال ورود: 1389
 
مرتبه علمی: استاد
 
EN - FA :CV
 
مدارک تحصیلی:
1- دکترای داروسازی از دانشکده داروسازی شهید بهشتی 
2- .Ph.D  سم شناسی از دانشکده داروسازی شهید بهشتی
 
سمت فعلی:
1- معاون آموزشی دانشکده داروسازی
2- عضو هیات تحریریه مجله Journal of Cellular and Molecular Anesthesia
3- عضو کمیته EDO دانشکده داروسازی
4- عضو کمیته بررسی و تدوین دارونامه رسمی کشور - وزارت بهداشت
5- عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته سم شناسی - وزارت بهداشت
6- هیات علمی نیمه وقت مرکز تحقیقات علوم اعصاب
 
 سوابق اجرایی:
1- عضو هیات مدیره انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
2- عضو کمیته علمی انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
3- عضو هیات تحریریه و مدیر فنی مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی
4- عضو شورای مرکز رشد فناوریهای دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
5- معاون پژوهشی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
6- سردبیر مجله IJPR 
7-عضو شورای پژوهشی دانشگاه
8-عضو کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
دروس تدریسی دوره عمومی:
فارماکولوژی نظری و عملی، سم شناسی نظری و عملی، کنترل مسمومیت، آمار پزشکی
 
موضوعات تحقیقاتی مورد علاقه: 
1- نقش کانابینوئیدها در سیناپسهای عصبی نواحی مختلف مغز نظیر هسته سوپرااپتیک هیپوتالاموس و ناحیه شکنج دندانه ای هیپوکمپ
2- بررسی تعامل سیستم کانابینوئیدی و سایر سیستم های رسپتوری در شرایط مختلف فیزیولوژیک و فارماکولوژیک نظیر حافظه و یادگیری، تشنج، اضطراب، افسردگی و درد
 
سامانه علم سنجی:
 
پست الکترونیکی:
naderi@sbmu.ac.ir
 
تلفن مستقیم: 88200077-021
نمابر: 88665282-021
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست