دکتر نازیلا یوسفی

سال ورود: 1396

مرتبه علمی: دانشیار

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی:

1- دکترای حرفه ای داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ایران

2- فوق لیسانس بهداشت عمومی (MPH، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران)

3- Ph.D مدیریت و اقتصاد دارو، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران

سوابق اجرایی:

1- کارشناس سازمان غذا و دارو

2- مدیر اداره ی برنامه ریزی سازمان غذا و دارو

3- مدیر اداره ی فراورده های بیولوژیک سازمان غذا و دارو

4- مشاور رئیس سازمان غذا و دارو

 سمت فعلی:

دبیر انجمن علمی اقتصاد و مدیریت دارو

دروس تدریسی در طول دوره  PhD:

اقتصاد دارو، تحلیل های اقتصادی در نظام سلامت، فارماکواپیدمیولوژی، سیاست گذاری در نظام سلامت و دارو، مدیریت تحقیق و توسعه و بازاریابی، حقوق و قوانین دارویی

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

1- مطالعات تحلیل اقتصادی در مداخلات سلامت

2- مطالعات فارماکو اپیدمیولوژیک

3- مطالعات نوآوری و توسعه محصولات جدید دارویی

4- مطالعات ارزیابی و ارائه الگوهای مدیریتی حوزه دارو

5- مطالعات سیاست گذاری نظام دارو و سلامت

6- مطالعات مدیریت و اقتصاد دارو در داروخانه

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Nazila_Yousefi

پست الکترونیکی:

 nazilaa.yousefi@gmail.com

تلفن مستقیم محل کار: 88200211-021

تلفن داخلی محل کار: 120 الی 88200118-021 داخلی 338

تلفن دفتر گروه : 88665692-021

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست