دکتر مهسا اعظمی موحددکتر مهسا اعظمی موحد

سال ورود: 1398

مرتبه علمی: استادیار

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی:

1. دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2. .Ph.D شیمی دارویی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سمت فعلی:

سرپرست بخش آزمایشگاههای شیمی گروه شیمی دارویی و داروسازی هسته ای دانشکده داروسازی شهید بهشتی. از مهر ماه سال 1398 تاکنون

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

1- طراحی، سنتز و بررسی اثرات بیولوژیکی ترکیبات جدید مهارکننده انتخابی COX-2

2- طراحی، سنتز و بررسی اثرات بیولوژیکی ترکیباتضد سرطان

3- مطالعات مولکولار مدلینگ، QSAR

4- آنالیز ترکیبات دارویی با استفاده از روش HPLC

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Mahsa_AzamiMovahed

پست الکترونیکی:

m.a.movahed@sbmu.ac.ir

تلفن داخلی محل کار: 120 الی 88200118-021 داخلی 275

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست