دکتر مهدی محمد زاده

سال ورود: 1375

مرتبه علمی: استادیار

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی:   

1- دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

MPH -2  از دانشکده بهداشت علوم پزشکی تهران

3- MSc, MBA  از دانشگاه لینشوپینگ سوئد

4- دوره اقتصاد کلان از دانشگاه بانکوک مرکز آموزش سازمان جهانی بهداشت

5- .Ph.D اقتصاد و مدیریت دارو از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق اجرایی:

1- دبیر کمیته بهره وری وزارت بهداشت 1378-1375

2- مدیر عامل شرکت داروسازی البرز دارو 1380-1378

3- مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین

4- رئیس هیئت مدیره شرکت آنتی بیوتیک سازی تولید دارو اصفهان 1382-1379

5- رئیس هیئت مدیره شرکت سم سازی فرآورده های شیمیایی ایران 1382-1380

6- نماینده وزیر در سازمان بهره وری ایران 1377

7- مدیر کل اقتصاد بهداشت و بودجه برنامه ای وزارت بهداشت 1378-1374

8- مشاور برنامه ریزی بهداشت و درمان شرکت نفت 1379-1378

9- نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر

10- رئیس هیئت مدیره شرکت داروپخش

11- رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه تامین

12- مدیر عامل شرکت داروسازی تولید دارو 1382-1380

13- رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی داروئی کی بی سی 1381-1378

14- رئیس هیئت مدیره شرکت تولید مواد اولیه شهید مدرس 1380-1379

15- مدیر پروژه Health Care Financing Study از مجموعه پروژه های بانک جهانی در ایران 1378-1375

16- قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1373- 1371

17- سرپرست سازمان منطقه ای بهداری استان کردستان 1371-1369

18- معاون بهداشتی سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان کردستان 1369-1368

19- مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز کردستان 1368-1365

سمت فعلی:

1- رئیس انجمن مدیریت اقتصاد و داروی ایران

2- عضو گروه اقتصاد و مدیریت داروی دانشکده داروسازی شهید بهشتی

حوزه پژوهشی:

1- بازاریابی دارویی

2- بازاریابی بین المللی

3- تحلیل اقتصادی در دارو و بار بیماریها

4- مدیریت منابع انسانی در حوزه دارو

5- RRM در سلامت

دروس تدریسی در طول دوره عمومی:

مدیریت و اقتصاد دارو، اخلاق در داروسازی، بازاریابی دارویی

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Mehdi_Mohammadzadeh

پست الکترونیکی:

mehdi381@yahoo.com

m_mohammadzadeh@sbmu.ac.ir

تلفن مستقیم محل کار:  88200078-021

تلفن داخلی محل کار:  120 الی  88200118-021 داخلی 252

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست