دکتر محمد پیکان پور

سال ورود: 1398

مرتبه علمی: استادیار

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی:

1- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2- Ph.D.اقتصاد و مدیریت دارو از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق اجرایی:

1- مشاور زنجیره تامین دارو و ملزومات مصرفی پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2- عضو هیئت مدیره شرکت سبحان دارو

3- عضو کمیته غذا و دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

4- عضو کمیته توسعه محصول گروه دارویی برکت

5- مشاور برنامه ریزی راهبردی و توسعه بازار برخی از شرکت های داروسازی نظیر سینادارو و توفیق دارو

6- مشاور کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران

دروس تدریسی (در قالب کلاس و کارگاه):

روش تحقیق، اقتصاد و مدیریت دارو، آمار پیشرفته و روش های تحلیل داده، متاآنالیز، حقوق و قوانین دارویی، مدیریت در نظام دارویی، تحلیل های اقتصادی در نظام سلامت، اقتصادسنجی

حوزه پژوهشی:

1- حاکمیت خوب در حوزه دارو

2- تاب آوری حوزه دارو

3- بهره وری صنعت داروسازی

4- ارزیابی فناوری سلامت و مطالعات ارزیابی اقتصادی

5- مدیریت سبد محصولات

6- مدیریت مالی شرکت

7- مدیریت زنجیره تامین

8- مسئولیت اجتماعی سازمانی

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Mohammad_Peikanpour

پست الکترونیکی:

M_peikanpour@yahoo.com

M.peikanpour@sbmu.ac.ir

تلفن مستقیم محل کار: 88665693-021

تلفن داخلی محل کار: 120 الی 88200118-021 داخلی 143

تلفن دفتر گروه : 021-88665692

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست