دکتر فرزاد پیرویان

سال ورود: 1393

مرتبه علمی: دانشیار

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی:

 1- دکترای حرفه ای داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

 2- فوق لیسانس بهداشت عمومی (MPH)، دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، ایران

Ph.D -3 مدیریت و اقتصاد دارو، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران

 سوابق اجرایی:

1- مدیر غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 1379-1381

2- معاون غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 1381-1390

3- معاون توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 1390-1392

4- مشاور جوان رییس دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 1389-1392

5- رییس شورای مرکزی بسیج جامعه پزشکی استان قزوین، 1384-1392

6- معاون برنامه ریزی و آمار اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر، سازمان غذا و دارو، 1392 تاکنون

7- معاون غذا دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 سمت فعلی:

دانشیار گروه مدیریت و اقتصاد دارو، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دروس تدریسی در طول دوره .Ph.D :

اقتصاد سلامت، اقتصاد دارو، سیاست گذاری سلامت و دارو، حقوق و قوانین دارویی، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

1- مطالعات بهره مندی از دارو و خدمات دارویی

2- مطالعات زنجیره تامین دارو

3- مطالعات ارزیابی و ارائه الگوهای مدیریتی حوزه دارو

4- مطالعات مدیریت و اقتصاد دارو در داروخانه

5- مطالعات سیاست گذاری نظام دارو و سلامت

6- مطالعات سواد دارویی و سلامتی

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Farzad_Peyravian

پست الکترونیکی:

 peiravianfarzad@gmail.com

 تلفن مستقیم محل کار:  88200216-021

تلفن داخلی محل کار:  120 الی  88200118-021 داخلی 281

تلفن دفتر گروه : 88665692-021

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست