دکتر فاطمه قربانی بیدکرپه

سال ورود: 1392

مرتبه علمی: دانشیار

EN - FA :CV

 مدارک تحصیلی:

1- دکترای عمومی داروسازی از واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی

2 - .Ph.Dفارماسیوتیکس از دانشگاه علوم پزشکی تهران

3- Postdoc  از دانشگاه دورتموند آلمان

 

دروس تدریسی در طول دوره عمومی: 

فارماسیوتیکس نظری1، 2 و 3،  فارماسیوتیکس عملی 4و5 ، فیزیکال فارماسی نظری  2 ، محاسبات در داروسازی، مبانی کنترل کیفیت، کنترل فیزیکوشیمیایی نظری، کارآموزی مقدماتی صنعت

 

دروس تدریسی در دوره Ph.D.:

مبانی و کاربرد پلیمرها در داروسازی، مهندسی پلیمریشرفته،  فیزیکال فارماسی نظری و عملی، سامانه های دارورسانی 1، نانومدیسین

 

سوابق اجرایی:

  1. مدیر اداره آموزش عمومی دانشکده داروسازی
  2. مسئول آموزش مجازی دانشکده داروسازی
  3. دبیر کمیته فناوری و نوآوری های علوم پزشکی موسسه نیماد
  4. عضو کمیته فناوری و نوآوری های علوم پزشکی موسسه نیماد
  5. نماینده کارگروه مرجعیت علمی دانشکده داروسازی در دانشگاه
  6. عضو دفتر توسعه آموزش دانشکده داروسازی و مسئول کمیته برنامه ریزی درسی

 

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

1- طراحی و ساخت حسگرها و زیست حسگرهای دارویی با استفاده از نانو مواد و روشهای الکتروشیمیایی تجزیه ای و کاربرد آنها در آنالیز داروها

2-  سنتز پلیمرهای قالب مولکولی (Molecular imprinted polymers) به صورت بالک و نانوذرات و کاربرد آنها در  طراحی حسگرها و زیست حسگرها ، جداسازی و آنالیز داروها  وسامانه های دارورسانی

3-  سنتز نانوگرافن اکساید و کاربرد آن در استخراج داروها و طراحی حسگرها و زیست حسگرها

4- طراحی و ساخت آزمایشگاه روی تراشه (Lab-on-a-chip) و کاربرد آن  در طراحی حسگرها  و سنتز نانومواد با کاربرد در علوم دارویی

5- سنتز نانوساختارهای فلزی- آلی (Metal organic frameworks) و کاربرد آن در استخراج داروها و طراحی حسگرها و زیست حسگرها و سامانه های دارورسانی

 

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_Ghorbani

پست الکترونیکی:

f.ghorbani@sbmu.ac.ir

fatemehgh_110@yahoo.com

تلفن داخلی محل کار: 120  الی  88200118-021 داخلی 349

تلفن دفتر گروه: 88665317

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست