دکتر طاهره حسین آبادیدکتر طاهره حسین آبادی

سال ورود: 1394

مرتبه علمی: استادیار

EN - FA :CV

 مدارک تحصیلی:   

1- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2- Ph.Dفارماکوگنوزی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سمت فعلی:

1- عضو هیات علمی گروه فارماکوگنوزی دانشکده

2- رابط بین الملل دانشکده داروسازی

سوابق اجرایی:

1- سرپرست بخش تحقیقات و  آزمایشگاه گیاهان دارویی، پژوهشکده بوعلی، مشهد

2- مدیر مسئول ماهنامه علمی بوعلی، پژوهشکده بوعلی، مشهد

3- مدیر واحد فنی و رگولاتوری شرکت دارویی پوراطب 

4- مشاور و مدیر پروژه تولید مکملهای دارویی شرکت ایران داروک (گروه دارویی پوراطب)

5- مدیر عامل شرکت فاریاب دارو

دروس تدریسی در طول دوره عمومی :

فارماکوگنوزی نظری1 و 2 و عملی، گیاهان دارویی نظری

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

1- فرمولاسیون، استانداردسازی و کنترل کیفی گیاهان دارویی و فرآورده های دارویی حاصل

2- بیوترانسفورماسیون ترکیبات طبیعی و داروئی توسط بیوکاتالیست ها

3- بررسی اثرات بیولوژیک و فارماکولوژیک گیاهان داروئی و ترکیبات طبیعی

4- فیتوشیمی

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Tahereh_Hosseinabadi

پست الکترونیکی:

t.hosseinabadi@sbmu.ac.ir

تلفن مستقیم محل کار: 021-88200141

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست