دکتر سیمین داداش زاده

سال ورود: 1369

مرتبه علمی: استاد

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی: 

1- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

2- .Ph.Dداروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

3- فلوشیپ: دانشگاه اتاوا، کانادا

سوابق اجرایی:

1- مسئول تحصیلات تکمیلی

2- مدیر گروه داروسازی

3-عضو شورای ارزشیابی دانشکده

4- عضو بورد تخصصی رشته نانوفنآوری (هیأت ممتحنه)

5- عضو شورایعالی مرکز تحقیقات علوم دارویی

6- عضو شورایعالی مرکز تحقیقات نانوفنآوری پزشکی

7- عضو کمیته نانوفنآوری معاونت غذا و دارو (وزارت بهداشت)

8- نماینده هیئت علمی در کمیته ارتقاء دانشکده داروسازی

9- عضو شورای سیاستگزاری، شورای پژوهشی و کمیته  EDOدانشکده

دروس تدریسی  برای دوره عمومی :

بیوفارماسی و فارماکوکینتیک

دروس تدریسی برای دوره PhD:

بیوفارماسی و فارماکوکینتیک پیشرفته

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

1- نانوتکنولوژی: تهیه حاملهای کلوئیدی (لیپوزوم ها، نیوزوم ها و نانوذرات پلیمری) با به  کارگیری اصول فارماکوکینتیک و بررسی برون تن و درون تن آنها (با تأکید بر داروهای ضدسرطان و قلبی عروقی)

2- افزایش جذب خوراکی داروها با به کارگیری راهکارهای موثر فرمولاسیون

3- بررسی فارماکوکینتیک داروهای جدید سنتز شده در مدل های حیوانی

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Simin_Dadashzadeh

پست الکترونیکی:

sdadashzadeh@sbmu.ac.ir

تلفن مستقیم محل کار: 88200070-021

تلفن داخلی محل کار: 120 الی  88200118-021 داخلی 237

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست