دکتر سید محسن فروتن

سال ورود: 1370

مرتبه علمی: استاد

EN - FA :CV

 مدارک تحصیلی:

1- دکترای داروسازی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

2- .Ph.D فارماسیوتیکس از دانشگاه استراتکلاید، اسکاتلند، بریتانیا

سوابق اجرایی:

1- عضو شورای آموزشی و پژوهشی و ارزشیابی دانشکده

2- عضو بورد فارماسیوتیکس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

3- مدیر گروه فارماسیوتیکس

4- مشاور صنایع دارویی

5- مدیر عامل شرکت مواد دارویی درسا دارو

6- مدیر مؤسسه تحقیقاتی و آموزشی نور (توان)

سمت فعلی:

1- عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

2- عضو گروه علوم دارویی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

3- رئیس گروه علمی پژوهش فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

دروس تدریسی در طول دوره عمومی: فارماسیوتیکس نظری و عملی، کنترل فیزیکوشیمیایی نظری و عملی

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

1- فرمولاسیون و روشهای بهبود فرمولاسیون فرآورده های دارویی

2- کنترل کیفیت مواد اولیه و فرآورده های دارویی

3- تکوین روشهای آنالیز نوین و معتبر سازی آن

4- سیستم های دارو رسانی چشمی

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Mohsen_Foroutan

پست الکترونیکی:

 mforoutan@sbmu.ac.ir  

تلفن مستقیم محل کار:  88200076-021

تلفن داخلی محل کار:  120 الی  88200118-021 داخلی 242

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست