دکتر سید فرشاد حسینی شیرازی

سال ورود: 1368

مرتبه علمی: استاد

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی:    
1- دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
2- فوق لیسانس فارماکولوژی- سم شناسی، اتاوا، کانادا
3- Ph.D. سلولی- مولکولی با گرایش شیمی درمانی، اتاوا، کانادا

سوابق اجرایی:
1- مدیریت گروه سم‌شناسی و داروشناسی دانشکده داروسازی شهیدبهشتی در سالهای 81-1379
2- معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در سالهای 87-1384
3- مشاور معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سالهای 71-1369

4- رئیس انجمن متخصصین علوم دارویی

سمت فعلی:
رئیس مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دروس تدریسی در طول دوره عمومی:

فارماکولوژی نظری و عملی، سم شناسی نظری و عملی، کنترل مسمومیت، اخلاق در داروسازی، کشت سلولی

موضوعات مورد علاقه تحقیق:
1- روش‌های تشخیص سرطان و شیمی درمانی سرطان با داروهای جدید
2- طیف‌سنجی از نمونه‌های بیولوژیک (Bio-Spectroscopy)

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Farshad_Shirazi

پست الکترونیکی:

 fshirazi@yahoo.com

 f.shirazi@sbmu.ac.ir

تلفن مستقیم محل کار: 88209627-021

تلفن داخلی محل کار:  120 الی  88200118-021 داخلی 262

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست