دکتر سید عبدالمجید آیت اللهی

سال ورود: 1371

مرتبه علمی: استاد

CV: فارسی

 مدارک تحصیلی:

1- کارشناسی ارشد شیمی، گرایش دارویی از دانشگاه کراچی پاکستان

Ph.D.-2 فارماکوگنوزی از مرکز بین المللی علوم شیمیایی و طب مولکولی کراچی

سوابق اجرایی:

1- قائم مقام دانشکده داروسازی شهید بهشتی

2- معاون آموزشی دانشکده داروسازی شهید بهشتی

3- معاون پشتیبانی دانشکده داروسازی شهید بهشتی

4- مدیر گروه فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی دارویی

5- مشاور اداره کل بورسهای وزارت بهداشت

6- عضو هیأت مدیره فارماشیمی و اکسیر

سمت فعلی:

1- مدیر گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2- عضو هیات بدوی اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3- عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی (بورد) فارماکوگنوزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4- رئیس مرکز تحقیقات فیتوشیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 دروس تدریسی در طول دوره عمومی :

فارماکوگنوزی عمومی، فارماکوگنوزی تخصصی، روشهای دستگاهی، شیمی گیاهی Ph.D

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

1- شیمی گیاهی و طیف سنجی

2- تحقیق روی مواد گیاهی (ترپنوئیدها، آلکالوئیدها، فلاونوئیدها و...)

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Abdulmajid_Ayatollahi

 پست الکترونیکی:

a.ayatollahi@sbmu.ac.ir

تلفن مستقیم محل کار:  88200062-021

تلفن داخلی محل کار:  120 الی  88200118-021 داخلی 220

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست