دکتر دکتر بهادر میررحیمیسید بهادر میررحیمی

سال ورود: 1394

مرتبه علمی: استادیار

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی:

تخصص داروسازی بالینی

سوابق اجرایی:

رییس بخش مراقبت دارویی مرکز کودکان مفید

سمت فعلی:

هیات علمی گروه داروسازی بالینی

دروس تدریسی در دوره عمومی:

بیوشیمی بالینی، درمان ۱، درمان ۳،درمان ۴،داروسازی بیمارستانی، داروسازی در عرصه ۱ و ۲

دروس تدریسی در دوره تخصص:

درمان پیشرفته، کینتیک بالینی،داروسازی بیمارستانی پیشرفته

موضوعات موردعلاقه تحقیق:

کودکان، عفونی، مراقبتهای ویژه

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/SeyyedBahador_Mirrahimi

پست الکترونیکی:

mirrahimi@yahoo.com

تلفن مستقیم دفتر گروه: 88873704

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست