دکتر سیده مریم مرتضوی

سال ورود: 1400

مرتبه علمی: استادیار

EN - FA :CV

 

مدارک تحصیلی:

1- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2- Ph.Dفارماسیوتیکس از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دروس تدریسی در دوره عمومی:
فارماسیوتیکس نظری و عملی، فیزیکال فارماسی، مبانی کنترل و تضمین کیفیت، آمار حیاتی و کار با بسته های آماری
 
دروس تدریسی در دوره PhD:
فیزیکال فارماسی تخصصی نظری و عملی
 
سوابق اجرایی:
1- سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی
2- عضو دفتر توسعه آموزش دانشکده داروسازی
 

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

1- سنتز و فرمولاسیون محصولات پپتیدی

2- افزایش جذب پوستی پپتیدها از طریق اصلاح شیمیایی مولکول‌های پپتیدی

3- طراحی سامانه‌های نوین دارورسانی پوستی (پچ‌های پوستی، نانوذرات لیپیدی جامد، نانوحامل‌های چربی ساختار یافته و ...)

4- طراحی سامانه‌های دارورسانی زیست‌چسب

5- مطالعه مکانیسم جذب پوستی مولکول‌های نفوذگر و نانوذرات

6- فرمولاسیون محصولات آرایشی- بهداشتی بویژه ضدآفتاب‌ها و ماسک‌های صورت

 

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/SeyedehMaryam_Mortazavi

پست الکترونیکی:

mmortazavi@sbmu.ac.ir

تلفن داخلی محل کار: 8820018 -021 داخلی 236

تلفن دفتر گروه:88665317-021

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست