دکتر سید عباس طباطبایی

سال ورود: 1370 
 
مرتبه علمی: استاد
 
EN - FA :CV
 
مدارک تحصیلی: 
1- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
2- .Ph.D شیمی دارویی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
سوابق اجرایی:
1- مدیر امور پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2- عضو شورای پژوهشی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
3- مدیر گروه شیمی دارویی
 
سمت فعلی:
1- عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و EDO  دانشکده
2- مسئول آموزش تخصصی گروه شیمی دارویی
3- عضو هیأت مؤسس و شورای عالی مرکز تحقیقات فیتوشیمی
 
دروس تدریسی در طول دوره عمومی:
شیمی آلی I، شیمی آلی II، شیمی دارویی I،  شیمی دارویی II، شیمی دارویی III
 
موضوعات مورد علاقه تحقیق:
1- طراحی و سنتز ترکیبات مؤثر بر گیرنده های بنزودیازپینی و اوپیوئیدی، ضد باکتری و ضد قارچ و مهارکننده های آنزیمی نظیر مهارکننده های COX-II ، آروماتاز و ترکیبات ضدباکتری و ضد قارچ
2- آنالیزترکیبات دارویی وغذایی با استفاده ازGC،HPLC، LC-Mass وپولاروگرافی
3- تعیین ساختمان ترکیبات خالص شده گیاهی از جمله فورانوکومارین ها و اسانس ها
 
سامانه علم سنجی:
 
پست الکترونیکی:
sa_tabatabai@sbmu.ac.ir
 
تلفن مستقیم محل کار:  88200093-021 
تلفن داخلی محل کار:  120 الی  88200118-021 داخلی 270
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست