دکتر سمیه اسماعیلی

سال ورود: 1402

مرتبه علمی: استاد

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی:

1- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2- Ph.D فارماکوگنوزی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست