دکتر زهرا صحرائی

سال ورود: 1391

مرتبه علمی: دانشیار

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی:

1- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

2- تخصص داروسازی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سمت فعلی:

1- عضو هیئت علمی بخش عفونی بیمارستان لقمان حکیم

2- عضو هیئت علمی بخش مسمومین بیمارستان لقمان حکیم

3- مسئول برگزاری جلسات معرفی بیمار در دانشکده داروسازی

4- عضو تیم مدیریت دانش بالینی داروسازی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دروس تدریسی در طول دوره عمومی:

دارو درمانی بیماریها، داروشناسی بالینی، کارآموزی داروخانه شهری، کارآموزی داروخانه بیمارستانی، کارآموزی داروخانه در عرصه داروخانه شهری و بیمارستانی

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

1- فارماکوتراپی در بیماریهای عفونی

2- فارماکوتراپی در بیماریهای نفرولوژی

3- فارماکوکینتیک بالینی

4- فارماکوتراپی در مراقبتهای ویژه و مسمومیت ها

5- طراحی و اجرای کار آزمایی های بالینی(clinical trials)

6- مطالعات علوم پایه و بالینی بر روی فرآورده های طبیعی

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Zahra_Sahraei

پست الکترونیکی:

zahra.sahraee@yahoo.com

تلفن مستقیم محل کار: 88200209-021

تلفن داخلی محل کار:  120 الی 88200118-021 داخلی 340

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست