دکتر زهرا حاجی مهدی

سال ورود: 1392

مرتبه علمی: دانشیار

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی:

1- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1380 تا 1386)

 Ph.D. -2شیمی دارویی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1386-1392)

سمت فعلی:

هیات علمی گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی شهید بهشتی (از 1392 تا کنون)

دروس تدریسی در طول دوره عمومی:

شیمی عمومی ، شیمی تجزیه، فیزیک، شیمی دارویی2

دروس تدریسی در طول دوره تخصصی:

روشهای مطالعات QSAR، اطلاع رسانی پزشکی، شیمی آلی

 موضوعات مورد علاقه تحقیق:

1- طراحی، سنتز و مطالعات مولکولار مدلینگ مهارکننده های آنزیم اینتگراز و ریبونوکلئاز Hبا اثر ضد HIV-1

2- طراحی،سنتز و مطالعات مولکولار مدلینگ ترکیبات ضد ویروس هپاتیت C (HCV)

3- طراحی، سنتز و مطالعات مولکولار مدلینگ ترکیبات  پپتیدی نشاندار مهار کننده گیرنده PSMAجهت تصویربرداری سرطان پروستات

4- مطالعات کمی رابطه ساختمان و اثر ترکیبات دارویی به انواع روش های دو بعدی و سه بعدی و چهاربعدی (2D & 3D-QSAR, 4D-QSAR)

5- غربالگری مجازی (virtual screening) با استفاده از گروههای فارماکوفور و ساختار گیرنده ها

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Zahra_Hajimahdi

پست الکترونیکی:

hajimahdizahra@gmail.com

z.hajimahdi@sbmu.ac.ir

تلفن مستقیم محل کار: 88200095-021

تلفن داخلی محل کار:  120 الی  88200118-021 داخلی 271

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست