دکتر حسینعلی تابنده

سال ورود: 1372

مرتبه علمی: مربی

مدارک تحصیلی:

دکترای عمومی داروسازی

EN - FA :CV

سوابق اجرایی:

1- مسئولیت کارآموزی صنعت دانشجویان

2- نماینده دانشکده در کمیته کارآموزی صنعت در دبیرخانه شورای تخصصی و داروسازی

3- مسئولیت آزمایشگاه داروسازی صنعتی

دروسی تدریسی در طول دوره عمومی:

فارماسیوتیکس نظری و عملی

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

1- فرمولاسیون قرص، شربت، امولسیون، و اشکال دارویی نیمه جامد از داروهای سنتتیک و گیاهی

2- فرمولاسیون قرص های آهسته رهش و بررسی آزادسازی ماده مؤثره

3- تهیه و بررسی لیپوزوم ها برای مصارف دارویی و آرایشی

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Hosseinali_Tabandeh

پست الکترونیکی:

  h_tabandeh@sbmu.ac.ir

تلفن مستقیم محل کار:  88200073-021

تلفن داخلی محل کار:  120 الی  88200118-021 داخلی240

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست