دکتر حامد برآبادی

سال ورود: 1397

مرتبه علمی: استادیار

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی:

1- دکترای حرفه‌ای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران

2- Ph.Dبیوتکنولوژی دارویی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق اجرایی:

1- مسئول واحد بازرسی و نظارت، معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

2- عضو تیم اعتبار بخشی ملی بیمارستانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

3- عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت فراورده های غذایی، دارویی و طبیعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

سمت فعلی:

1- معاون پژوهشی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2- استادیار گروه بیوتکنولوژی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3- عضو بورد بیوتکنولوژی انتشارات Cambridge Scholars

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

1- تولید نانوپارتیکل های زیستی با استفاده از منابع بیولوژیک

2- ارزیابی اثرات بیولوژیک و فارماکولوژیک نانوپارتیکل های زیستی

3- دارورسانی هدفمند با استفاده از نانوپارتیکل های زیستی

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Hamed_Barabadi

پست الکترونیکی:

barabadi@sbmu.ac.ir

تلفن دفتر گروه و فکس: 88665250-021

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست