دکتر بهرام دارایی

سال ورود: 1397

مرتبه علمی :دانشیار

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی:

1- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2-Ph.D   سم شناسی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق اجرایی:

1- موسس و مدیر گروه سم شناسی دانشگاه تربیت مدرس در سال‌های 1386-1395

2- مدیرکل نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس در سال‌های 1389-1393

3- مدیرکل آزمایشگاه های مرجع غذا، دارو و تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت از سال 1395 تا کنون

4- مدیرکل آزمایشگاه های مرجع غذا، دارو و تجهیزات پزشکی از سال 1395 تا کنون

سمت فعلی

دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصص

دروس تدریسی در طول دوره عمومی:سم شناسی نظری و عملی، فارماکولوژی نظری و عملی، کنترل مسمومیت

موضوعات مورد علاقه تحقیق

1- آنالیز مایکوتوکسین‌ها در مواد غذایی با روش‌های کروماتوگرافی    HPLC LC/MS/MS

2- آنالیز آفت‌کش‌ها در مواد غذایی  به روش LC/MS/MS   GC/MS

3- راه‌اندازی روش‌های سریع آنالیز مایکوتوکسین‌ها، آفلاتوکسین ها، در غذا با استفاده از منوکلونال آنتی بادی، آپتامرها

4- راه‌اندازی روش‌های سریع آنالیز باقیمانده آنتی بیوتیکها و هورمونها در غذا با استفاده از منوکلونال آنتی بادی، آپتامرها

5- آنالیز دیوکسین ها با روش سلولیChemical Activated LUciferase gene eXpression )DR-CALUX        (High Resolution GC/MS

6- راه‌اندازی روش‌های دقیق آنالیز هورمونها و سایر مواد غیر مجاز در مکملهای تغذیه ای و ورزشی به  روش LC/MS/MS  GC/MS/MS   

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Bahram_Daraei

پست الکترونیکی:

  bdaraei@sbmu.ac.ir

 bdaraee@gmail.com

تلفن مستقیم محل کار:

تلفن داخلی محل کار:

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست