دکتر الهام محیط

سال ورود: 1392

مرتبه علمی: دانشیار

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی:

1- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

Ph.D. -2 بیوتکنولوژی دارویی از انستیتو پاستور ایران

سوابق اجرایی:

1- عضو کمیته مستند سازی دانشکده داروسازی

2- عضو کمیته EDO دانشکده داروسازی

دروس تدریسی در دوره عمومی:

بیوتکنولوژی دارویی، باکتری شناسی و ویروس شناسی

دروس تدریسی در دوره تخصصی:

بیولوژی سلولی مولکولی پیشرفته –تخمیر و مهندسی ژنتیک - نانوزیست فناوری و زیست مواد –روشهای زیست فناوری عملی

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

1- بیان و خالص­ سازی آنتی­ بادی مونوکلونال نوترکیب و قطعات آن در میزبانهای پروکاریوتی و یوکاریوتی

2- بیان پروتئینهای فیوز شده حاوی قطعات آنتی­ بادی مونوکلونال و بررسی برون­تن و درون­تن آنها

3- ساخت سلولهای پایدار بیان­ کنندۀ رسپتورهای مختلف جهت بررسی ترکیبات آگونیست و آنتاگونیست (با تاکید بر رسپتورهای سرطان پستان)

4- طراحی و تولید واکسنهای DNA یی، پروتئینی و پپتیدی ضد سرطان و بررسی عملکرد آنها (با تاکید بر سرطان پستان)

5- سیستم­های انتقال هدفمند داروها و واکسنهای درمانی ضد سرطان

6- تضمین و کنترل کیفیت فرآورده­ های بیوتکنولوژی

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Elham_Mohit

پست الکترونیکی:

e.mohit@sbmu.ac.ir

تلفن مستقیم محل کار: 88200067

تلفن داخلی محل کار: 120-882000118 داخلی 224

تلفن دفتر گروه: 120-882000118 داخلی 230

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست