دکتر الهام رضایی زواره

سال ورود: 1393

مرتبه علمی: دانشیار

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی:

1- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 Ph.D. -2شیمی دارویی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دروس تدریسی (دوره عمومی–تخصص):

شیمی عمومی، شیمی آلی، آنالیز دستگاهی عملی، شیمی دارویی پیشرفته، شیمی دارویی پیشرفته عملی

موضوعات مورد علاقه تحقیق: سنتز، آنالیز، مولکولار مدلینگ، QSAR

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Elham_Rezaee

پست الکترونیکی:

e.rezaee63@sbmu.ac.ir

تلفن مستقیم محل کار: 88200211

تلفن محل کار: 120-88200118- داخلی 339

تلفن دفتر گروه: 88665341

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست