دکتر افشین زرقی

سال ورود: 1370

مرتبه علمی: استاد

EN - FA :CV
مدارک تحصیلی:
1- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
2- .Ph.D  شیمی دارویی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
3- .Post Doctoral  شیمی دارویی از دانشگاه گیسن آلمان
 
سوابق اجرایی:
1- مشاور علمی کارخانه های تولیددارو، ایران دارو، ابوریحان و آترا  و درسا دارو
2- مدیر گروه شیمی دارویی( 2 دوره)
3- مدیر بخش QC موسسه تحقیقاتی توان
4- معاون پژوهشی دانشکده
5- قائم مقام دبیرخانه آموزش داروسازی و تخصصی
6- عضو هیئت مدیره شرکت داروسازی رازک
7- عضو هیئت مدیره شرکت دارویی البرز بالک
 
سمت فعلی: 
1- معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2- عضو بورد تخصصی شیمی دارویی
3- معاون دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی
4- نایب رئیس انجمن متخصصین علوم دارویی
 
دروس تدریسی در طول دوره عمومی:
روش های تجزیه دستگاهی، شیمی دارویی II، شیمی دارویی III
 
موضوعات مورد علاقه تحقیق:
1- طراحی، سنتز و بررسی اثرات بیولوژیکی ترکیبات جدید مهارکننده انتخابی  COX-2  
2- طراحی، سنتز ترکیبات ضد سرطان
3- طراحی، سنتز ترکیبات مهارکننده آروماتاز
4- طراحی، سنتز ترکیبات مؤثر بر ایدز
5- طراحی، سنتز ترکیبات ضد تشنج
6- تکوین روش های جدید کروماتوگرافی مایع و گازی جهت آنالیز دارو و متابولیت ها در مایعات بیولوژیک 
7- آنالیز داروها به روش  LCMS  و  GCMS
8- کنترل کمی و کیفی داروها
9- تعیین فراهمی زیستی داروها
 
سامانه علم سنجی:
 
پست الکترونیکی:
 
تلفن مستقیم محل کار:  88200096-021 
تلفن داخلی محل کار:  120 الی  88200118-021 داخلی 273
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست