دکتر آزاده حائری

سال ورود:1391

مرتبه علمی: دانشیار

EN - FA :CV

 مدارک تحصیلی:

1- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2- Ph.D  فارماسیوتیکس از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3- فلوشیپ تحقیقاتی مطالعه روی نانوذرات هدفمندحساس به دمااز European Molecular Biology Organization (EMBO)

سمت های فعلی:

1- مدیرگروه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2- عضو بورد تخصصی فارماسیوتیکس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

3- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات فناوری پروتئین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4- عضو کمیته EDO دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

5- عضو کمیته فناوری و نوآوری های علوم پزشکی مؤسسه نیماد

6- عضو هیئت تحریریه مجله IJPR.

7- مسئول فنی مرکز مطالعات هم ارزی زیستی دانشکده داروسازی

دروس تدریسی در طول دوره عمومی: 

بیوفارماسی، فارماسیوتیکس نظری و عملی، زبان تخصصی

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

1- طراحی سیستمهای نوین دارورسانی (لیپوزوم، نیوزوم، میسل و نانو الیاف) برای درمان سرطان و بیماریهای قلبی و عروقی

2- طراحی نانوذرات برای دارورسانی هدفمند

3- طراحی نانوذرات پاسخ گو به محرک

4- ارزیابی فارماکوکینتیک و سرنوشت داروها و سیستمهای دارورسانی در شرایط درون تن

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Azadeh_Haeri

پست الکترونیکی:

a_haeri@sbmu.ac.ir

تلفن داخلی محل کار: 88200118-021 داخلی 342

تلفن دفتر گروه: 88665317-021

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست