دکتر آرش محبوبی

سال ورود: 1389

مرتبه علمی: استاد

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی:

1- دکترای عمومی داروسازی از واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی تهران  1380

Ph.D. -2 فارماسیوتیکس از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران1387

سمت فعلی:

1- نماینده مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پروژه اتاق تمیز

2- عضو کمیته EDO  دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3- مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دروس تدریسی در طول دوره عمومی:

کنترل میکروبی فراورده های دارویی نظری و عملی

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

1- کنترل کیفیت میکروبی فرآورده های استریل و غیر استریل

2- تخمیر و سنتز پروتئین ها و پیتیدها

3- ادجوانتها و واکسن ها

4- تعیین MICو MBC  و تکنیکهای تعیین مقدار بیولوژیک آنتی بیوتیک های

5- پروبیوتیک ها

6- تهیه فرمولاسیون نوع جدیدی از آنتی بیوتیک ها و ضد عفونی کننده ها

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Arash_Mahboubi

پست الکترونیکی:

 a.mahboubi@sbmu.ac.ir

تلفن مستقیم محل کار:88200068

تلفن داخلی محل کار:  120 الی  88200118-021 داخلی 235

نمابر: 88665317

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست