واحد سمعی و بصری

مسئول بخش: آقای نعیمی

کارشناس: آقای تقی زاده

 

شرح وظایف بخش: سرویس‌دهی سمعی و بصری به کلاس‌های درس و آمفی تئاتر دانشکده جهت مراسم ها، سمینارها و بازآموزی ها و تهیه‌ عکس و فیلم از جلسات دفاع  پایان‌نامه و انجام مراحل اداری دفاع از پایان‌نامه در جلسات دفاعیه‌، سرویس فنی دستگاهها.

 

امکانات:  6 عدد  overhead  ـ 16 عدد Videoprojectorـ 15 عدد Computerـ 2 دستگاه دوربین فیلمبرداری ـ 1 عدد اسکنر، 7 عدد میکروفون، 3 عدد آمپلی فایر و 2 عدد کامپیوتر  Note Book و 1 عدد  Visnalizer و دوربین عکاسی 1 عدد

تذکرات :

الف) نماینده هر ورودی با ارائه کارت دانشجویی میتواند کلید دستگاه‌ها را به منظور استفاده در کلاس درس دریافت کند.

ب) از دانشجویان انتظار می رود که مراقب وسایل و دستگاه‌هایی که توسط این قسمت در اختیار آن‌ها قرار می گیرد باشند.

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست