عنوان کارگاه: کارگاه آموزش اصول اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی

مدرس: دکتر رضا جهانی

مدت زمان کارگاه: 1 روز

شرح مختصر کارگاه:

استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی، نقشی مهم در توسعه دانش بشر داشته و در حقیقت، با وجود پیشرفتهای صورت گرفته در به کارگیری روش های جایگزین، استفاده از این حیوانات هنوز موضوعی اجتناب ناپذیر است. دانش امروز بشر اثبات کرده که رعایت نکردن اصول اخلاقی در کار با حیوانات آزمایشگاهی، به طرزی چشمگیر موجب مخدوش شدن نتایج به دست آمده شده و به تحریف حقایق علمی و تضییع منابع مالی، زمان و انرژی نیروی علمی می انجامد. لذا در این کارگاه به اصول و اخلاق کار با حیوانات آزمایشگاهی به منظور حفظ رفاه حیوانات مورد استفاده در امور علمی و همچنین پیشگیری از بروز معضلات اخلاقی بعدی برای پژوهشگرانی که در زمینه تحقیقات با استفاده از مدل های رفتاری در حیوانات فعالیت دارند پرداخته خواهد شد.

برنامه زمان بندی کارگاه

1400/09/24

مبحث

زمان

معرفی حیوانات آزمایشگاهی

10:15 –09:30

طراحی و اجرای مطالعات حیوانات آزمایشگاهی

10:45 –10:15

اخلاق استفاده از حیوانات در فعالیت های آموزشی

11:45 –10:45

زمان استراحت

12:45 –11:45

مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور پژوهشی

13:45 –12:45

تراکم نگهداری حیوانات آزمایشگاهی

14:30 –13:45

ایمنی زیستی مراکز حیوانات آزمایشگاهی

15:15 –14:30

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست