آدرس دانشکده: تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از ظفر - پلاک 2660 - مجتمع نیایش - دانشکده داروسازی شهید بهشتی

 

صندوق پستی:  6153- 14155

کد پستی دانشکده: 1996835113

 

تلفن اداره آموزش دانشکده: 120- 88200118 داخلی 215

 

آدرس پست الکترونیکی: pharmacy@sbmu.ac.ir

 

تلفن های واحدهای اداری دانشکده

تلفن های واحدهای آموزشی و آزمایشگاهی دانشکده

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست