به نام خدا

" نشست گپ و گفت دکتر پیرویان دانشکده داروسازی علوم پزشکی شهید بهشتی 1"

 

اولین جلسه از سلسله‌ نشست‌های "گپ و گفت" صمیمانه بین دانشجویان و اساتید، به همت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده داروسازی علوم پزشکی شهید بهشتی در روز یکشنبه 24 اردیبهشت،1402 ساعت 12:30 الی 13:30 در محوطه ضلع جنوبی دانشکده داروسازی برگزار شد. هفته آغازین این نشست‌ها با حضور دکتر فرزاد پیرویان، عضو هیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت دارو و گفتگو پیرامون موضوع "شغل خصوصی یا دولتی" برگزار شد. دکتر پیرویان در این نشست دوستانه، به شرح موضوع و تجربیات خود پرداختند.

ایشان، تجربه کارکردن در بخش دولتی را باعث ایجاد شبکه ارتباطی و تسهیل ارائه خدمات در بخش خصوصی ‌دانستند. همچنین، تمرکز و انگیزه را جزو عوامل مهم اثرگذار در فعالیت در زمینه‌های شغلی دولتی یا خصوصی دانستند. دکتر پیرویان رضایت از کار را جزو مسائل اثرگذار بر تقویت انگیزه درونی بیان کردند و کسب مهارت های فراوان در راستای اهداف کاری را باعث تسهیل مسیر رسیدن به اهداف بیان کردند. در پایان به معنای "یوم التغابن" در رابطه با روز قیامت پرداختند و در جمع بندی همین موضوع تاکید ارزشمندی بر استفاده از فرصت‌ها داشته اند. دقایقی از جلسه نیز به پرسش و پاسخ و بیان تجربیات دانشجویان و کارمندان اختصاص پیدا کرد.

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست