آزمایشگاههای گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی علوم پزشکی شهید بهشتی


آزمایشگاه گیاهان دارویی و هرباریوم

کارشناس: آقای مهندس کمالی نژاد

واحد عملی گیاهان دارویی جهت دانشجویان دوره دکترای عمومی داروسازی در این آزمایشگاه ارائه  می گردد. در این آزمایشگاه دانشجویان به مطالعه میکروسکوپی و ماکروسکوپی گیاهان دارویی می پردازند و با نحوه شناسایی گیاهان مختلف آشنا می گردند. همچنین در هرباریوم مستقر در این آزمایشگاه شناسایی تعیین نام علمی و نگهداری نمونه های گیاهی جمع آوری شده از اقصی نقاط کشور جهت امور آموزشی و پژوهشی مختلف گروه فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی داروئی صورت می پذیرد.

 


آزمایشگاه آموزشی فارماکوگنوزی

کارشناسان: خانم توکلی و خانم امان پور

درس عملی فارماکوگنوزی جهت دانشجویان دوره دکترای عمومی داروسازی و درس عملی استخراج، جداسازی و شناسایی مواد طبیعی و کنترل داروهای گیاهی جهت دانشجویان دوره دکترای تخصصی فارماکوگنوزی در این آزمایشگاه ارائه می گردد. در این آزمایشگاه دانشجویان به مطالعه ترکیبات و محتوای شیمیایی گیاهان مختلف و فرآورده های دارویی حاصل از آنها می پردازند و با روش های مختلف استخراج ، جداسازی، شناسایی و تعیین مقدار این ترکیبات آشنا می گردند.


آزمایشگاه تحقیقات فیتوشیمی

این آزمایشگاه اصولاً جهت مطالعات استخراج، جداسازی، خالص سازی و شناسایی ترکیبات فعال طبیعی و نیز آنالیز و کنترل کمی و کیفی فرآورده ها و محصولات طبیعی طراحی گردیده است.

تجهیزات آزمایشگاهی:

آزمایشگاهها بسته به نوع فعالیت و کارکرد خود به انواع دستگاه های لازم و ضروری تجهیز گردیده اند که از آن جمله    می توان به  UV-Vis Spectrophotometer ،  HPLC ، الکتروفورز، سانتریفوژ،دستگاه تقطیر در خلاء، میکروسکوپ و انواع اتوکلاو، آون، انکوباتور، هود، شیکر، شیکر ـ انکوباتور، استیرر، ترازوی دیجیتال، فرمانتور، PCR و Real-Time PCR، و ... اشاره نمود.


 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست