دکتر حمیدرضا راسخ

سال ورود: 1374

مرتبه علمی: استاد

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی:     

1- لیسانس سم شناسی، دانشگاه  Northeast Louisiana، آمریکا

2- فوق لیسانس علوم دارویی، دانشگاه فلوریدا  A & M، آمریکا

Ph.D.-3 فارماکولوژی- سم شناسی، دانشگاه فلوریدا  A & M، آمریکا

سوابق اجرایی:

1- مدیر کل اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت 1385-1384

2- معاون برنامه ریزی و توسعه کارخانجات داروپخش

3- مشاور سوء مصرف دارو در دفتر مطالعات فن آوری نهاد ریاست جمهوری

4- موسس و رییس مرکز اطلاعات دارویی و سموم دانشکده داروسازی شهید بهشتی

5- معاون پشتیبانی دانشکده داروسازی شهید بهشتی

6- مدیریت گروه سم‌شناسی و داروشناسی دانشکده داروسازی شهید بهشتی در سالهای گذشته

7- قائم مقام  معاون غذا و دارو، وزارت بهداشت و آموزش پزشکی 1387

8- مدیر گروه اقتصاد و مدیریت داروی دانشکده داروسازی شهید بهشتی

دروس تدریسی در طول دوره عمومی:

مدیریت در داروسازی، اقتصاد در داروسازی

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

1- غربالگری فارماکولوژی- سم شناسی محصولات سنتتیک و طبیعی

2- مطالعات بازنگری مصارف داروهای مخدر و ضد التهاب

3- مطالعات اپیدمیولوژیک مصرف و سوء مصرف داروها

4- کاربرد نرم افزارها در علوم پزشکی

5- ارائه و ارزیابی الگوها و مدلهای مدیریت در صنایع دارویی

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Hamidreza_Rasekh

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=l-bwFN4AAAAJ

پست الکترونیکی:

 hrasekh@gmail.com

rasekh@sbmu.ac.ir

تلفن مستقیم محل کار:  88200088-021

تلفن داخلی محل کار:  120 الی  88200118-021 داخلی 261

تلفن دفتر گروه: 88665692-021

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست